Tony Bennett, Lady Gaga – I’ve Got You Under My Skin