“Melanconia di classe. Manifesto per la working class” di Cynthia Cruz